Particulares

Grandes Empresas

chámanos

servizos cloud

as nosas solucións cloud ofrécenche toda a potencia da nube coa máxima flexibilidade para que poidas adaptar o servizo ás necesidades da túa empresa.
ic right soporte 24x7
ic right portal de xestión
ic right integración coa tua rede de datos
ic right centro datos cercanos
Este servizo é o noso “Servizo basee recomendado”, que contén 1 Datacenter Virtual de 2 vCPU/4 GB RAM e 100 GB de Almacenamento Silver
Image-Download (1)

seguridade, protección e conectividade para a túa empresa

ten la tranquilidad de que tu negocio estará protegido y a la vez disponer de la agilidad necesaria para desplegar nuevos servicios, en un modelo de infraestructura ti orientado al ahorro de costes y simplicidad en la operación.

vantaxes do servizos cloud

ic right
flexible e escalable
ic right
soporte experto 24x7
ic right
pagamento por uso mediante subscrición mensual
ic right
xestión e administración sinxela polo cliente favorecendo a súa autonomía
ic right
garantía de continuidade do servizo e os datos, do rendemento e a seguridade.
ic right
datacenter principal en Galicia.
ic right
integrable na rede privada do cliente (N2 ou N3) como unha sede máis da empresa
ic right
facilitan mediante servizos de replicación draas a implantación de solucións de continuidade de negocio

servizos cloud deseñados a medida para a túa empresa

nuestros servicios cloud se despliegan en datacenter cercanos a tus sedes y se integran de forma nativa con tu red privada de datos, lo que los convierte en soluciones idóneas para el despliegue de cargas de trabajo que requieran altas prestaciones sin renunciar a niveles exigentes de disponibilidad y seguridad y con unos costes predecibles y competitivos.

datacenter virtual

infraestructura en modo servicio (iaas), que permite a los clientes desplegar de forma sencilla cargas de trabajo sobre plataformas de cómputo y almacenamiento elásticas y flexibles con la máxima seguridad, así como adecuar los recursos de ti a las necesidades del negocio.
 • pool de recursos lógicos de cpu y memoria ram.
 • espacio de almacenamiento.
 • infraestructura de virtualización de computación, almacenamiento y redes, redundada, modular, flexible y escalable.
 • virtualización de redes nsx.
 • sistemas operativos disponibles en modalidad suscripción mensual.
 • gestión multisite.
 • integración nativa con firewall virtual.
 • conectividad nativa a internet hasta 10 gbps.
 • Euskaltel Empresas | Zig Zag Item Media | Servicios Cloud diseñados a medida para tu empresa

  DRaaS

  solución de replicación sinxela, económica e fiable que permite acadar os obxectivos de alta dispoñibilidade asegurando a continuidade de negocio ante continxencia.
 • evita custosas solucións de recuperación ante desastres nas instalacións.
 • panel de xestión sinxelo e intuitivo vmware vcloud availavility.
 • escenarios de replicación cloud2cloud e onpremise2cloud en datacenter próximo integrable con contorna vsphere de cliente.
 • minimiza o tempo de inactividade do servizo cunha recuperación rápida.
 • capacidade de dispor de ata 24 puntos de recuperación.
 • mantemento de direccionamiento tras failover.
 • seguridade usando cifrado end2end de tipo tls.
 • Euskaltel Empresas | Zig Zag Item Media | DRaaS

  firewall virtual

  servizo de seguridade perimetral centralizada que proporciona unha solución integral ás infraestruturas da empresa, tanto dos servizos de datacenter como das localizacións remotas, permitindo unha navegación segura e un control total dos accesos á rede.
 • implantación de políticas de seguridade.
 • filtrado web aos contidos de internet.
 • antivirus e antimalware nas comunicacións a e dende internet.
 • control de aplicacións.
 • establecemento de políticas de xestión de largo de banda.
 • xestión de accesos (ssl, ipsec) para permitir o acceso remoto seguro.
 • servizos ips/ids que permiten a detección de posibles ataques.
 • sandboxing cloud que permite a identificación de malware.
 • Euskaltel Empresas | zig zag item media | Firewall Virtual

  backup

  servizo apoio de grandes volumes de datos que optimiza o almacenamento para obter importantes aforros de custos e optimizar ao máximo os obxectivos de tempo de recuperación (rto).
 • alto rendemento.
 • procesos automatizados.
 • protección orientada ás aplicacións.
 • restauración granular.
 • cifrado de extremo a extremo integrado.
 • fácil programación.
 • Euskaltel Empresas | Zig Zag Item MEDIA | Backup

  housing

  solucións de infraestrutura, espazo físico e comunicacións nun centro de datos profesional próximo para aloxar equipamento propiedade do cliente facilitando deste xeito a integración co resto de servizos cloud.
 • seguridade ao ofrecer redundancia na alimentación eléctrica, e sistemas de climatización, sistemas anti incendios, seguridade física e control de accesos.
 • saída a internet redundada e protexida con largos de banda de ata 10 Gb.
 • servizos opcionais de mans remotas e administración delegada.
 • centros de datos certificados polo ens (esquema nacional de seguridade).
 • Euskaltel Empresas | Zig Zag Item Media | Housing

  ¿por qué cloud R?

  R Empresas | icono | tecnologia lider

  tecnoloxía líder

  apostamos pola tecnoloxía líder e contrastada.
  R Empresas | icono | adaptabilidad

  adaptabilidade

  solucións modulares e adaptables ao cliente.
  R Empresas | icono | integración nativa

  integración nativa

  integración nativa coa rede de datos: cloud privada de altas prestacións.
  R Empresas | icono | soporte 24x7

  soporte 24x7

  xestión e monitorización 24x7 con soporte extremo a extremo
  R Empresas | icono | suscripción mensual

  suscrición mensual

  modelo de pagamento por uso mensual, sen investimentos.
  R Empresas | icono | integración 360

  integración 360

  infraestrutura privada, datacenter virtual e cloud públicas.
  R Empresas | icono | soporte preventa

  soporte preventa

  identificamos as túas necesidades e axudámoste a construír a mellor solución.
  R Empresas | icono | partners

  partners

  acordos cos mellores partners para estudo e implantación de proxectos a medida e servizos xestionados.

  ver condicións de tarifa

  prezo acumulado dos ítems de catálogo que definen a configuración indicada. Non ten compromiso de permanencia. Ive non incluído. Revisión de tarifas: as tarifas expresadas son as vixentes actualmente. R poderá decidir libremente a súa revisión á alza ou á baixa, así como engadir, eliminar ou transformar ítems de catálogo. Os cambios comunicaranse a través do portal de Xestión cloud do cliente.

  comproba cobertura de fibra en R

  queres contratar?

  asesorámoste gratis

  luns a venres e de 9:00 a 16:00h

  chámanos al

  900 825 859

  chamámoste

  c2c.popup.callTitle2

  En R imos tratar os teus datos para informarche dos nosos servizos, en relación con esta solicitude ou no futuro, ata que nos retires o teu consentimento. Podes exercitar os teus dereitos con docu@mundo-r.net.
  Máis info
  aquí.
  se xa es cliente,
  chámanos ao
  900 815 825

  grazas por contactar con R!

  recibimos os teus datos correctamente.

  un dos nosos asesores comerciais chamarate dende o número:

  981 911 361

  c2c.occupiedLines.title

  c2c.occupiedLines.subtitle

  operator

  queres contratar?

  asesorámoste GRATIS

  operator

  queres contratar?

  asesorámoste  GRATIS