Particulares

Grandes Empresas

chámanos

Que tipo de chamadas están incluídas por roaming na UE?

non haberá recarga nos consumos de datos realizados en itinerancia dentro da UE, nin nas chamadas de voz ou SMS realizados en itinerancia con orixe e destino na mesma.  
as chamadas realizadas en roaming nun país da UE con destino outro país fóra da UE (zonas 2 e 3) si terán recargas.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais