Información de Calidade de Servizo

A información de Calidade de Servizo que se facilita nos apartados seguintes elaborouse segundo o establecido na Orde ITC/1090/2014, de 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servizos de comunicacións electrónicas. Para máis información sobre a regulación da Calidade de Servizo pode consultarse a sección específica da páxina de Internet da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETID) relativa a Calidade de Servizo.