Que ofrece o mantemento de R

Só por ser cliente de R dispós da mellor atención telefónica gratuíta e das solucións de mantemento máis completas con:

Tempos de resolución de 48, 8 ou 4 horas

Garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)

AxudaR:

  • Soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas (máximo de 3 soportes ao semestre)

Seguro de desprazamento, que inclúe:

  • Reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • Sintonización de televisores conectados a R
  • Reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • Máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)

A axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:

  • Configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • Máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)
Básico
Bronce
Prata
Horario laboralLunes a Viernes de 8:00 a 22:00 - Sábados, Domingos y festivos de 9:00 a 19:00Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 - Sábados, Domingos y festivos de 9:00 a 19:00Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 - Sábados, Domingos y festivos de 9:00 a 19:00
Garantía rede interior 6 meses
Seguro desprazamento R
Causa cliente 65 €
(53,71 sn IVE)
Atención telefónica gratuíta 24x7
Axuda R: soporte dispositivos e programas
Axuda configuración do terminal en tenda R e CAC3 €*
(2,48 sen IVE)
Presupostos reparación rexeitados****iphone 23€ / resto marcas: 15€
Cambio de SIM por roubo, perda ou cambio de formato*****6€
(4,96 sen IVE)
Prezoincluído no combo5 €/mes
(4,13 sen IVE)
7 €/mes
(5,78 sen IVE)
* tempo de resolución en caso de corte de servizo de 8 laborais para o mantemento prata, e 48 horas naturais para o mantemento bronce e o básico. En caso de degradado no servizo, hai que multiplicar por tres os tempos de resolución indicados
** en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendemento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R. Durante o período do préstamo, podes ter cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía contratando a cobertura de danos por tan só 3€ (2,48 sen IVE). Non cobre a non devolución do mesmo
**** inclúe os orzamentos de terminais de calquera marca, adquiridos a R e cuxa reparación se xestionou con R
***** estarán exentos de cargo os cambios de formato se o cliente adquiriu a R un terminal no 15 días anteriores á operación