Particulares

Grandes Empresas

chámanos

Co fin das recargas polo roaming dentro da UE, son gratuítas tamén as chamadas internacionais aos países da UE que faga dende España?

Non, as chamadas a outros países que se realicen desde o móbil en territorio nacional seguen tarificándose como chamadas internacionais. A non aplicación das recargas por roaming en la UE só fai referencia ao sobrecusto que antes tiñan as chamadas realizadas dende eses países por estar conectado á rede dun operador estranxeiro.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais