Particulares

Grandes Empresas

chámanos

cando comezar R a facturar os servizos?

R factura os servizos dende o momento en que os podes desfrutar, non antes. Deste xeito, a data de inicio de facturación para as cotas mensuais dos combos será a data da súa instalación e a dos servizos móbiles dende o día en que recibiches a SIM. Se realizaches un cambio de produto, a data para a facturación é a da instalación deste (se foi necesaria) ou a data de solicitude do cambio. En ambos os dous casos as cotas mensuais facturaranse polos días transcorridos dende o cambio ata o final do ciclo de facturación. Se decidiches prescindir dos servizos de R e dispós no teu domicilio de equipamento en réxime de aluguer (decodificador de televisión, router, teléfono fijo, PLCs, etc.) lembra que debes devolvelos. Clica aquí para saber onde podes entregalos. R deixará de facturar as cotas mensuais dos servizos prestados nun prazo máximo de 48 horas hábiles dende a recepción da túa petición de baixa. A partir dese momento xa non poderás realizar máis consumos. Loxicamente R facturará os consumos realizados ata a devandita data e, no caso de que non os devolveses, tamén facturará os equipos.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais