Particulares

Grandes Empresas

chámanos

podo conectar auriculares sen fíos aos teléfonos básicos?

non, para facer uso da función de descolgado a distancia é necesario un descolgador electrónico que só está dispoñible para o teléfono avanzado ou de operadora.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais