Particulares

Grandes Empresas

chámanos

Pódome conectar sen fíos con estas velocidades?

Para conectarnos por wifi ao noso acceso de 300 ou 1Gb deberemos utilizar o router wi-fi N dobre banda ou o router wi-fi N. Non obstante, se queremos sacar o máximo rendemento recoméndanse utilizar os portos gigabit do cablemódem a través dun cable RJ-45.
se necesitas levar a túa conexión dun cuarto a outro, podes utilizar ademais unha parella de equipos PLC de 85 Mbps. O PLC utiliza a rede eléctrica dispoñible para levar o sinal; os equipos poden conectarse directamente aos enchufes a través dun adaptador.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais