Particulares

Grandes Empresas

chámanos

realicei un pagamento anticipado por un terminal. Como se amosa na factura?

os pagamentos anticipados amósanse no apartado "anticipo", na primeira folla da túa factura. Dado que son cartos que ti adiantaches a R, veralo restado no "importe a pagar".

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais