Ordenador, ratón y planta

Condicións xerais Netflix Fan e combo infinito Netflix

 • o cliente recoñece que leu e entendeu as Condicións de Netflix incluído nos packs Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix de R e a Declaración de Privacidade de Netflix

 • o servizo de subscrición personalizada para o acceso a contidos audiovisuais de Netflix é prestado por NETFLIX INTERNATIONAL B.V., entidade holandesa de responsabilidade limitada, sendo esta compañía responsable da configuración e contido do servizo e aceptando o cliente os Termos de Uso Netflix. Os servizos de telecomunicacións incluídos en Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix son prestados por parte de R.

 • No caso de que o acordo comercial entre R e Netflix finalizase ou se modificase e, polo tanto, R non puidese ofrecer os contidos de Netflix en Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix nos termos pactados, comunicarase expresamente aos clientes este feito.

 • para poder visualizar Netflix requírese un dispositivo compatible e conexión a Internet. Ademais, os clientes necesitarán activar o servizo Netflix incluído no Pack Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix, seguindo este proceso detallado en https://mundo-r.com/axuda-clientes/netflix

 • se o cliente non activase o seu plan, non poderá gozar dos contidos de Netflix, mais non se lle descontará cantidade algunha no prezo do seu Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix. Se transcorridos 31 días tras a contratación do plan este non se activou, anularase a contratación para non incorrer en cargos adicionais.

 • se o cliente xa ten unha conta de Netflix, poderá asociala á súa Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix, a partir do momento en que active Netflix. Netflix continuará cobrando ao cliente de forma separada a súa cota de subscrición ata o momento en que realice a devandita asociación. Para calquera consulta relacionada coa súa facturación con Netflix para a súa conta de Netflix existente, comuníquese directamente con Netflix.

 • se un cliente que asociara unha conta existente de Netflix ao seu Netflix Fan e Combo Sen Fin Netflix dese de baixa os seus servizos de telecomunicacións con R, esta baixa non cancelará automaticamente a súa subscrición a Netflix e Netflix pasará a cobrar ao cliente de forma automática a cota correspondente mediante o método de pagamento que Netflix ten asociado á súa conta, salvo que o cliente expresamente indique que quere darse de baixa de Netflix. Se quere revisar os detalles da súa conta de Netflix, o cliente pode facelo visitando a sección “A Miña Conta” na páxina web de Netflix.

 • os clientes que contraten Netflix Fan terán 10 GB extras gratuítos mensuais na tarifa móbil escollida polo cliente, mentres manteña contratado calquera dos tres produtos de Netflix: Básico, Estándar ou Premium. No caso de que o cliente non teña tarifas móbiles, poderá contratar unha SIM de datos con 10 GB gratuítos mensuais. Esta SIM de datos terá unha cota de alta de 6 €, e terá os 10 xigas mentres manteña o produto de Netflix contratado.

 • os clientes que contraten o Combo Sen Fin Netflix terán un desconto de 5 € na súa factura mentres manteñan activo o devandito Pack. O Combo Sen Fin Netflix consta dos seguintes produtos: Liña Fixa, Internet 500 Megas ou superior, móbil con xigas ilimitados sen restrición de velocidade, Ocio TV ou Superior e Netflix Estándar ou Premium.

 • un cliente só poderá ter activo como máximo un Pack con Netflix.

 • se o cliente inactiva o produto de Internet, de forma automática inactivarase o pagamento de Netflix mediante a factura de R. Así mesmo, o cliente deixará de dispor dos 10 GB incluídos no Pack Netflix Fan ou do desconto de 5 € na factura aplicables aos clientes que contrataron Combo Sen Fin Netflix.

 • Netflix Básico inclúe visionado en 1 pantalla e contidos en calidade SD. Netflix Estándar inclúe visionado en 2 pantallas ao mesmo tempo e contidos en calidade HD. Netflix Premium inclúe visionado en 4 pantallas ao mesmo tempo e contidos en calidade Ultra HD.