Particulares

Grandes Empresas

chámanos

Podo elixir eu a numeración curta que asigno aos meus números?

Claro. A numeración curta é privada de cada empresa e, polo tanto, ti poderás asignar a numeración que queiras sempre e cando:
- a numeración sexa de 4 díxitos
- non asignes a 2 números distintos o mesmo número curto

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais