Particulares

Grandes Empresas

chámanos

cando pasa R ao cobro os seus recibos?

se a data de emisión mensual da túa factura é o día 22, R enviará o teu recibo á súa xestora de cobramento antes do último día do mes no que se emitiu a factura. O normal é que a túa entidade bancaria desconte na túa conta o recibo de R, como moi tarde, o último día dese mes.
se a data de emisión mensual da túa factura é o día 31, R enviará o teu recibo á súa xestora de cobramento antes do día 14 do mes seguinte á emisión da factura. A túa entidade bancaria descontará o recibo de R da túa conta, como moi tarde, 3 días despois.
en ambos os dous casos, indicarémosche a data a partir da cal a factura é esixible.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais