Particulares

Grandes Empresas

chámanos

como valido a factura electrónica en formato PDF?

a lexislación vixente indica que o destinatario da factura ten a obriga de verificar a validez da mesma e, polo tanto, do certificado firmante. podes optar porque o teu programa visor de arquivos Acrobat PDF valide a factura electrónica automaticamente ao abrrla ou ben por realizar unha validación manual con cada factura que che enviemos.
os pasos que debes seguir para a primeira opción son os seguintes:
  1. instala os certificados raíz da Autoridade de Certificación de FirmaProfesional seguindo as instrucións dispoñibles ná súa web e os da fábrica nacional de moeda e timbre, especialmente o de representación.
  2. configura o programa visor de arquivos Acrobat PDF - Adobe Acrobat Reader, PDF-Exchange Viewer, etc – para utilizar os certificados instalados no ordenador. Para iso, escolle a opción Edición / Preferencias / Seguridade / Preferencias Avanzadas / Integración de Windows e aí marca todos recadros das seguintes opcións “activar a busca de certificados distintos aos seus no almacén de certificados de Windows”, “Validando firmas” e “Validando documentos certificados”.
se prefires validar individualmente cada factura que recibas, utiliza o servizo de R de validación e impresión de facturas.

¿Esta resposta foi útil para ti?

moitas grazas! Témolo en conta.

Ou podes escribirnos en redes sociais