Volver
chámanos GRATIS 900 699 859
Mundo R
área cliente

900 699 859

Ordenador, ratón y planta

internet

wifi

como funciona o wifi

 • se teño un cablerouter wifi N sempre vou acadar velocidades N?

  non, porque se algún dos teus dispositivos non soporta o wifi n entón todos funcionarán como wifi g. Ademais, temos que ter en conta que as velocidades que se indican do wifi n son teóricas e que pode haber ruído no espectro que interfira no sinal.

 • cales son os parámetros wifi máis importantes para conectarme?

  os dous parámetros básicos que necesito saber para conectarme son:
  - o nome de rede (SSID): é o nome da rede wifi que veremos cando buscamos dende o noso dispositivo as redes wifi dispoñibles
  - o contrasinal wifi: normalmente todas as redes wifi teñen unha contrasinal para ter seguridade e evitar conexións indesexadas
  con saber estes dous parámetros xa me podo conectar á wifi: busco a rede wifi adecuada, introduzo a contrasinal e xa estou conectado!!!

 • que é a canle wifi?

  nas redes wifi que traballan na banda de 2,4Ghz divídese á súa vez en varias canles de frecuencia que poden ser configurados no router wifi. En Europa utilízanse 13 canles, que están nomeadas no router wifi con números do 1 ao 13. O ideal sería configuralo nunha canle onde non estea ningún outro equipo funcionando.

 • pode axudarme a mellorar a cobertura o lugar onde está colocado o cablerouter wifi?

  existen algunhas boas prácticas sobre a colocación do cablerouter wifi que podemos levar a cabo para que teñamos a mellor cobertura posible no noso fogar. Sempre que sexa posible, deberemos:
  - colocalo lonxe de partes metálicas, evitar poñelo en esquinas, pegado ao chan ou dentro dun moble.
  - poñelo cerca das zonas de uso máis común (por exemplo, se temos unha casa de dúas plantas e usamos o wifi na planta de arriba, fagamos todo o posible por instalar o cablerouter nesa planta).
  con SOS wifi o instalador de R propón ó cliente o mellor lugar para instalar o cablerouter, de tal xeito que dea a mellor cobertura posible

 • cales son as interferencias máis comúns nas redes wifi?

  existen moitos elementos no fogar que poden causar interferencias á sinal wifi. Por exemplo, os microondas, os vixía bebés, teléfonos sen fíos, tubos fluorescentes, equipos bluetooth…
  tamén se pode dar o caso que vivamos preto dalgún edificio oficial e que teñamos problemas no noso wifi debido aos inhibidores de frecuencias que se instalan nestes lugares.

 • a min sempre me foi ben o wifi pero agora empeorou moito. Iso quere dicir que teño os equipos estropeados?

  non, porque poden ter cambiado as condicións do medio radio. Por exemplo, se tes máis veciños que se conectan na mesma canle ou se aparecen elementos que xeran interferencias que antes non estaban, isto vai influír na calidade do teu sinal wifi.

 • afecta o wifi que teña o meu portátil ou móbil?

  como acabamos de ver nas preguntas anteriores existen moitos factores que poden influír sobre a calidade do noso wifi que son independentes dos equipos ou dispositivos que utilizamos para conectarnos: cablerouters wifi, portátiles ou móbiles.

  pero ademais, hai que ter en conta que aínda que o noso cablerouter soporte wifi n e teña moi boa sinal wifi é posible que o PC ou móbil non teña unha boa potencia para poder transmitir e isto faga que a calidade total do meu wifi empeore. Deberemos ter na medida do posible os nosos portátiles e móbiles actualizados para poder sacar o máximo rendemento á wifi.

 • que significa a indicación de que estou conectado a 300Mbps, 150Mbps ou a 54Mbps?

  que o noso PC o portátil nos indique que se conectou a unha determinada velocidade por wifi non quere dicir que vaiamos acadar esa velocidade realmente.
  na práctica, o que imos alcanzar en velocidade real está entre un 50% e 60% da velocidade que nos indica.

 • cal é a velocidade máis probable de conexión por wifi?

  é moi probable que nos conectemos a 54Mbps porque esta é a velocidade teórica do wifi g. Recordemos que aínda que o noso cablerouter soporte wifi N, se algún dos nosos dispositivos non o soporta, todos os demais van traballar co wifi g. Tendo esto en conta, é probable que nos conectemos a unha velocidade real duns 25-30Mbps.

 • pódese garantir unha velocidade do wifi?

  é moi complicado garantir que nun determinado fogar se vaian a alcanzar unhas determinadas velocidades a través de wifi posto que, como xa vimos en anteriores preguntas, existen numerosos condicionantes que van máis aló do propio equipamento (cablerouters, portátiles, móbiles, tabletas, etc.) que afectan sobre a calidade da sinal wifi e que fan que a velocidade non poida alcanzar os máximos previstos.

 • que é a seguridade en wifi?

  as redes wifi poden configurarse sen ningún tipo de contrasinal. Deste xeito calquera dispositivo se podería conectar con tal de detectar esa rede wifi. Os routers wifi teñen distintos métodos para incrementar a seguridade e o control de sobre quen se está conectando á rede wifi.

 • ¿que mecanismos de seguridade ten o wifi?

  entre os máis comúns están:
  - encriptación wifi: podemos configurar que a rede wifi pida o contrasinal cada vez que alguén se queira conectar (e o que se coñece como encriptación wifi). Existen varios tipos de encriptación (WEP, WPA) e a que normalmente se utiliza hoxe en día e a WPA2 que ofrece maior nivel de seguridade de cara a poder descubrir o contrasinal por parte de alguén que intente conectarse á rede wifi.
  - filtrado de MAC: os routers ou cablerouters wifi permiten configurar que dispositivos van poder conectarse á rede segundo a súa MAC (conxunto de 12 letras ou números que identifica de xeito unívoco a todos os dispositivos que se conectan á rede). Así, podemos configurar que só se conecten á miña rede wifi, por exemplo, ao meu portátil da casa e ao PC de sobremesa.

 • cantos ordenadores podo conectar sen fíos ao router?

  o número máximo de equipos que podes conectar é de 253. Pero ten en conta que se acceden a internet ao mesmo tempo, a velocidade de acceso repartirase entre todos e podes notar lentitude de navegación nalgún deles.

servizos SOS wifi

 • que se fai no estudo de cobertura de SOS wifi?

  nesta análise compróbase o nivel de sinal do wifi nos puntos habituais de conexión por parte do cliente e propóñense alternativas para solucionar os problemas no seu caso. Por exemplo:
  - reubicación do cablerouter para que a cobertura wifi sexa máis ampla no fogar ou negocio.
  - instalación de equipamento complementario como PLC, etc. Máis info.
  - axuste do PC para obter o mellor rendemento. Máis info.

 • que equipos se utilizan en SOS wifi para mellorar a conectividade?

  SOS wifi engloba moitos dispositivos que permiten mellorar a rede wifi e en xeral a conexión con internet. Son, por exemplo:
  - adaptador usb wifi n: para dotar o teu PC de conexión wifi n.
  - PLC wifi: utiliza a rede eléctrica do teu fogar ou negocio para estender a conexión.
  - toma ethernet: para conectar por cable todo o que non necesita mobilidade. Conseguirás maior velocidade.

 • que vantaxes ten contratar a R os equipos como PLC, etc.?

  1. estarás seguro de que todos os equipos van funcionar correctamente co cablerouter wifi de R, xa que pasaron probas de compatibilidade
  2. non terás que desprazarte nin buscar entre todas as posibilidades coas súas complexidades tecnolóxicas. R fixo ese traballo por ti e o instalador xa che recomendará a mellor opción.
  3. o instalador configura os equipos deixando todo preparado para navegar.

wifi dobre banda

 • que significa wifi dobre banda?

  o wifi pode funcionar en dous rangos de frecuencia. O máis común é coñecido como banda de 2,4Ghz, na que funcionan a maioría dos routeres e cablemodems wifi e tamén a maioría dos dispositivos (móbiles, portátiles, etc). Ademais, esta banda tamén a utilizan outros elementos que utilizamos no noso fogar, como microondas ou teléfonos sen fíos. Por isto, é unha banda moi saturada. Esta saturación pode ser a causante de moitos problemas de conexión por wifi. non obstante, o wifi tamén pode traballar na banda de 5Ghz. Non todos os equipos poden utilizar esta banda para conectarse ao wifi, tanto dispositivos coma routeres ou cablemodems wifi. O novo cablerouter de R soporta ambas as dúas bandas simultaneamente.

 • ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de la banda de 5Ghz?

  La gran ventaja de la banda de 5Ghz es que se encuentra mucho más libre que la banda de 2,4Ghz, puesto que existen muchos menos equipos que la utilizan. Esto permite que se puedan reducir las posibles interferencias y alcanzar mayores velocidades.
  No obstante, el wifi de 5Ghz tiene menor alcance que el de 2,4Ghz, con lo que puede pasarnos que la cobertura en distancia sea menor (por ejemplo, ahora en la wifi de 5Ghz no tengo cobertura en la habitación del fondo y con la de 2,4Ghz sí la tengo).
  Además, para poder utilizar la wifi de 5Ghz necesitas tener un dispositivo que la soporte y no todos lo hacen.
  La mejor solución es que el router o cablemódem wifi utilice ambas bandas simultáneamente, como lo hace el nuevo cablerouter de R.

 • cales son as vantaxes do novo cablerouter dobre banda de R?

  a gran vantaxe do novo cablerouter dobre banda de R, é que o seu wifi traballa simultaneamente na banda de 2,4Ghz e na de 5Ghz. Deste xeito, ten as vantaxes que nos proporcionan ambas as dúas bandas:
  - a banda de 5Ghz está moito menos saturada que a banda de 2,4Ghz, co que se reducen as interferencias e permite alcanzar maiores velocidades.
  - naqueles lugares da casa en que non teño cobertura wifi de 5Ghz, podo conectarme á wifi de 2,4Ghz.
  - se non teño dispositivos que soportan a nova wifi de 5Ghz, podo seguir conectándome á de 2,4Gz sen problema.

 • que me proporciona o pincho usb wifi N dobre banda?

  este dispositivo, unha vez instalado, permite que o PC recoñeza as dúas redes wifi que xera o cablerouter wifi N dobre banda e que poidas conectarte a unha ou a outra segundo as túas necesidades. Recoméndase o seguinte:
  - cando esteas en zona de bona cobertura da wifi de 5G utiliza esta red para obter o maior rendemento e velocidade (lembra que a banda de 5Ghz está máis libre de interferencias).
  - nas zonas onde só teñas cobertura da wifi de 2,4Ghz poderás conectarte a ela sen problema .

 • cal é a mellor forma de conectarme co novo cablerouter dobre banda de R? A que wifi me conecto, á de 2,4Ghz o á de 5Ghz?

  o novo cablerouter dobre banda de R xera dous wifi simultáneamente, unha na banda de 2,4Ghz e outra na banda de 5Ghz. Recomendámosche que o nome das wifi sexan distintas. As configuracións por defecto por parte de R fano así: a wifi de 5Ghz márcase indicando no nome "5G".
  recomendámosche o seguinte uso para sacar o máximo partido ás dúas wifi:
  - usa a wifi de 5 Ghz en dispositivos nos que necesites maior velocidade (por exemplo, un portátil) e esteas nunha zona da casa próxima ao cablerouter, desta forma, obterás a maior velocidade que che dá a wifi de 5Ghz e liberarás a wifi de 2,4Ghz para os demais dispositivos tipo móbil ou comprimido.
  - noutro caso, con móbiles ou comprimidos cando esteas en mobilidade pola túa casa usa a rede de 2,4Ghz que ten normalmente maior alcance.

 • e se o meu PC/portátil non soporta a banda de 5Ghz?

  neste caso pdes utilizar o pincho usb doble banda de R. Dese xeito, podes obter o máximo rendemento. Co pincho usb instalado, o PC detectará as dúas redes wifi (lembra que é recomendable ter dous nomes diferentes para a wifi 2,5Ghz e para a 5Ghz). Podes conectarte á de 5Ghz cando esteas en zona de boa cobertura e obterás a maior velocidade; utiliza a de 2,4Ghz noutras zonas onde a banda de 5Ghz non teña cobertura..

 • como se instala o pincho usb wifi N?

  é moi sinxelo, só hai que conectalo a un porto usb libre do PC, introducir o CD de instalación e seguir os sinxelos pasos que se indican no mesmo. Aquí podes consultar o manual do equipo.

 • como podo ampliar a cobertura da wifi de 5Ghz?

  como se explicou nunha pregunta anterior, as redes wifi en 5Ghz, aínda que máis libres de interferencias, teñen menor alcance que as redes de 2,4Ghz. Se necesitas ampliar a cobertura, podes utilizar o repetidor wifi N co que ampliarás ademáis a cobertura da rede de 2,4Ghz. Lembra que o cablerouter wifi N dobre banda xenera dúas redes wifi, unha de 2,4Ghz e outra de 5Ghz para poder aproveitar ao máximo o wifi no teu fogar.

PCL wifi

 • cando é adecuado o uso do PLC wifi?

  o PLC wifi é a solución para mellorar a cobertura wifi. É perfecta para aqueles lugares da casa que están moi afastados do router wifi. Por exemplo, a segunda planta dun dúplex ou unha terraza que está afastada.

 • podo utilizar o PLC para conectar dispositivos por cable?

  o PLC dispón dun porto ethernet no que se pode conectar por cable calquera dispositivo, por exemplo, un PC ou unha smart tv. Hai que ter en conta que a velocidade alcanzada non vai ser a mesma que se utilizamos un cable ethernet directo. Para alcanzar velocidades de 150 ou 350 megas recomendamos utilizar a toma ethernet.

 • como son as conexións do PLC?

  - a primeira conéctase ao router mediante un cable Ethernet e enchúfase (como se pode ver poderemos seguir utilizando ese enchufe para outros propósitos posto que o PLC o mantén)
  - o segundo elemento enchufámolo no cuarto ou zona da casa onde queremos mellorar o wifi e o PLC xera a nova wifi para que poidamos conectarnos á maior velocidade posible.

 • como se debe usar o PLC wifi?

  o PLC wifi xera unha rede wifi nova. Ao conectar por primeira vez, o PLC wifi xa che aparece cun nome distinto ao da rede wifi do teu router. É importante distinguir ambas as dúas redes para saber a que dispositivo corresponde cada unha, e conectarte sempre á wifi con maior sinal.

 • pódese enchufar nunha regreta ou ladrón?

queres contratar R?

chámanos de balde:

900 699 859

luns a venres de 9-21h.
sábados de 9-14h.

para os nosos clientes

descarga a app:

Apple StoreGoogle Play

ou chámanos:

se estás na casa 1449no estranxeiro:
+34 698 111 449
luns a venres de 8-22h.
sábados de 9-14h.
servizo técnico 24h/365.